CELLULOS/PULP INDUSTRI

Borttagning av icke-karbonatbeläggning

Borttagning av icke-karbonatbeläggning

Under de kemiska processerna som utförs inom cellulosa-, massa- och pappersindustrin kaustiseras "grönlut" (en upplöst smältmassa som huvudsakligen består av natriumkarbonat och natriumsulfid) genom att reagera med kalciumoxid för att få "vitlut". Detta är ett avgörande steg i kraftprocessen, som involverar nedbrytning av trä till trämassa.

I en massafabrik i Chile pumpades två rader med grönlut (linje A och linje B) från upplösningstanken till klargörningstanken. Båda visade pålagringar av beläggning upp till 50 mm tjockt, vilket fick flödeshastigheten att med tiden minska avsevärt, vilket gav en minskad effektivitet för anläggningens hela drift.

I en provinstallation monterades endast två HydroFLOW-enheter på linje B, och mängden beläggning som fanns i de två rörledningarna jämfördes efter ett år. Som framgår av bilderna nedan fortsatte linje A att visa betydande beläggning, medan linje B visade en minskning i beläggningstjockleken mellan 75 och 100 % (rörledningen var på flera ställen helt fri från beläggningar). Flödeshastigheten ökade i linje B i enlighet med detta. Ventilerna och pumparna som omger linje B befanns fungerade normalt och även skyddade från beläggning med HydroFLOW-enheterna monterade på rörledningen.