FABRIKSRÖRSYSTEM OCH VÄRMEVÄXLARE

Borttagning av biofilm

Borttagning av biofilm

HydroFLOW kan inte bara hjälpa till med behandling och förebyggande av kalkavlagringar, utan också med att utrota oönskade biologiska avlagringar, så kallade biofilm.

Biofilm avser problemet med biologiskt material som bakterier som samlas på utrustningens yta och hindrar dess funktion. Vanligtvis klistrar bakterier fast vid ytor i ett gelatinöst lager, vilket bland annat kan förhindra värmeöverföring och minska effektiviteten.

Biofilm är särskilt ett problem i livsmedelsproduktionen eller i liknande industrier som hanterar biologiskt material (som pappersproduktion), eller i kylsystem som arbetar med naturligt vatten från havet eller floderna. HYDROPATH:s patenterade teknik kan ta bort befintlig biofilm i värmeväxlare och rörverk samt förhindra återfall, vilket sparar tid och pengar på underhåll och rengöring.

Ett exempel på fördelarna med HydroFLOW visas nedan. Denna ukrainska köttförädlingsanläggning hade ett allvarligt bioföroreningsproblem i ångpannan under sju års tid. Det krävdes ofta driftstopp för omfattande rengöring, vilket bara tillfälligt skulle lösa problemet. Efter tre månaders behandling med HydroFLOW hade inte bara biofilmen avlägsnats, utan den kvarvarande obehagliga lukten hade försvunnit och bakteriekontamineringen av den ångande ångan eliminerats.