Feritbehandling

HydroFLOW produkterna har utvecklats för att skydda pannan, rören, pumparna och apparaterna från kalkuppbyggnad och tar bort befintlig kalk och för att detta skal fungera använder vi feritstavar. Vi har ett urval av produkter som använder denna ferit-tekniken som kan hjälpa till med vattenproblem i hemmet eller i en kommersiell eller industriell miljö. HydroFLOW produkterna använder en unik patenterad teknik för att applicera ett elektriskt fält i röret och vattnet inne i. En feritring passerar genom enheten och omger röret. Hur signalen appliceras kan förstås genom att betrakta en elektrisk transformator.

Våra produkter använder alltså inte magneter eller spolar som är lindade runt röret. Om Ni behöver en kemikaliefri kalkborttagare, kontakta Hydroflow idag för hjälp.