GRUVDRIFT/SMÄLTVERK

Borttagning av icke-karbonatbeläggning

Borttagning av icke-karbonatbeläggning

HydroFLOW kan inte bara hjälpa till med behandlingen och förebyggandet av normal kalk – det vill säga kalciumkarbonat, utan också med behandlingen av icke-karbonatskala, såsom sulfat- och fosfatbeläggning. Icke-karbonatbeläggning förekommer i en rad industriella tillämpningar såsom gruv- och smältverk, i rörledningar och liknande system.

I detta exempel - en nickelgruva och smältverk - pumpades en massablandning av sulfidkoncentrat och vatten genom flera rörledningar, var och en över en kilometer lång. Beläggningen som ackumulerades i rörledningarna, vilket avsevärt minskade bärkapaciteten och flödeshastigheten, och blockerade ofta helt på bara 6 veckor, krävde en omfattande rengöring.

HydroFLOW installerades på två av rörledningarna för ett 45-dagars försök. Flödeshastighet och massan av pumpat koncentrat övervakades och jämfördes med resultat från rörledningar som inte hade någon HydroFLOW installerad. Med HydroFLOW var blockeringshastigheten för rörledningen 8,8 gånger lägre, och massan av pumpat koncentrat under försöksperioden var 2,26 gånger större. Operatörerna för gruvan fann att med HydroFLOW var det möjligt att arbeta med massa med högre densitet och öka intervallen mellan underhållskontroller. Spolning under rengöringsprocessen sågs också vara effektivare med HydroFLOW på grund av mjukgöring av eventuell kvarvarande beläggning.