Grönt alternativ till vattenmjukgörare

Om Ni bor i ett område med hårt vatten är Ni redan medvetna om kalkuppbyggnaden i vattenkokare och runt kranar. Hemma kan detta vara svårt att bli av med och det kan leda till ökade kostnader för tvål och tvättmedel samt att det har en effekt på prestanda för tvättmaskiner, diskmaskiner och andra hushållsapparater. Hårt vatten är vatten som har högt mineralinnehåll. Detta är en stor fråga för industrier som driver kritiska maskiner för vattenhantering som kan drabbas hårt av kalkuppbyggnad.  Att lämna det obehandlat kan leda till betydande underhållsarbete och tid som slösas bort, vilket i sin tur leder till betydande kostnader. Därför ser många hem och företag till att minska effekterna av hårt vatten genom att installera en vattenmjukare i vattensystemen. Trots att de vanligtvis fungerar bra och mjukgör vatten effektivt fungerar traditionella vattenmjukgörare genom att leda det hårda vattnet genom en cylinder som innehåller en mekanism för att ersätta kalcium och magnesium i vattnet med natrium (salt). Detta innebär att det finns en kontinuerlig underhållskostnad för mjukgörare av denna typ som behöver byta ut saltet regelbundet. HYDROPATH har vi därför utvecklat en unik uppsättning HydroFLOW produkter som ger ett unikt alternativ till traditionella vattenmjukgörare. Våra lösningar fungerar utan saltbehov och är monterade på utsidan av röret och är därför lämpliga för alla typer av rörmaterial; dessutom arbetar de också oberoende av flödeshastighet. Våra vattenmjukgöringsalternativ tar bort kalkbeläggningen som har byggts upp fullständigt plus att de förhindrar framtida uppbyggnad. Våra produkter ser till att alla dina rör kommer att rensas för att möjliggöra korrekt funktion igen, vilket förbättrar prestanda, effektivitet och produktivitet.

Om Ni letar efter ett grönt alternativ till vattenmjukgörare för att mjukgöra vattnet i erat hem eller företag, tala med oss ​​på Hydroflow i Sverige om de produkter vi kan erbjuda. Oavsett om Ni behöver hjälp till kalkavlägsning, biofilm- eller struvitborttagning, är alla våra produkter kostnadseffektiva, energibesparande och miljövänliga.