HVAC KYLTORN

Begränsare och minskning av biofilm

Begränsare och minskning av biofilm

Kyltorn är viktiga i ett stort antal applikationer, från luftkonditionering i bostäder eller kommersiella byggnader till storskalig kylning inom tung industri och kraftproduktion. Kyltorn lider av ett antal problem som HydroFLOW kan hantera. En viktig faktor är kalk på värmeväxlarna, vilket minskar kyleffektiviteten och kräver löpande underhållskostnader. Dessutom kan problemet vara i själva tornet, antingen på grund av kalkbeläggningen igen, eller på grund av bakterie- eller algetillväxt.

Behandling med HydroFLOW kan förhindra hård beläggning i värmeväxlaren och på tornet och minska mängden biofilm. Det möjliggör drift med lägre (eller noll) kemisk behandling och högre koncentrationscykler, vilket minskar kostnaderna på avlopp samt kemisk behandling.

Kyltornet nedan, på RB1-byggnaden i Rio de Janeiro, Brasilien, visar ett exempel på de möjliga fördelarna med HydroFLOW. Tack vare att HydroFLOW skyddade mot beläggning på värmeväxlaren och tornet, kunde tornet öka koncentrationscyklerna från 4 till 25 cykler, med en motsvarande minskning av tillfört vatten och tillhörande vatten- och avloppsavgifter. Den termiska effektiviteten hölls också på en hög nivå - innan skyddet med HydroFLOW krävde tornet fyra återcirkulationspumpar under sommarmånaderna för att nå den erforderliga kylnivån. Efter behandlingen kunde tornet köras med endast tre pumpar, vilket ger en minskning av kostnaderna med 25 %.