Hydroflow C-Range

C-serien är designad för kalkskydd för värme-, ventilations- och VVS-anläggningar på kontor, skolor, hotell, sjukhus och liknande kommersiella byggnader.

Dessa typer av byggnader kan drabbas av effekterna av kalkavlagringar på pannor och deras värme- och kylutrustning. Dessa avlagringar kan inte bara minska deras totala effektivitet, utan kan leda till dyrt och tidskrävande underhåll eller förtida fel på utrustningen.

Den applicerade signalen kan färdas genom kall- och varmvattensystemet, vilket innebär att annan utrustning på liknande sätt är skyddad och avsättningar på sänkor, kranar etcetera är lättare att rengöra. C-serien är utformad för att erbjuda ett kemikaliefritt alternativ för att hantera effekterna av nya och befintliga kalkavlagringar på kommersiella pannor, värmeväxlare och kylsystem. Standardenheter finns till rör upp till 200 mm i diameter.

Ny kalkbeläggning

Befintlig kalkbeläggning

Standardstorlekar upp till 200 mm ytterdiameter