Hydroflow I-Range

I-serien är utformad för mer utmanande tillämpningar i industriella miljöer som kan drabbas av en rad problem med vattenrening, vilka kräver kalkskydd, flockning och biofilmkontroll.

Den industriella serien är kraftfullare än den kommersiella enheten. Den har en helt vattentät och integrerad strömförsörjning och är utformad för att underlätta anslutningen till el och rörsytem. I-serien är utformad för att förbättra vattenkvaliteten och för att förhindra och avlägsna hård kalk. Enheterna i standard I-Range finns i olika storlekar för att passa rör av alla material upp till 200 mm i diameter.

Vattenkvalitet

Kalk- och andra beläggningar

Standardstorlekar upp till 200 mm ytterdiameter