Hydroflow P-Range

Förbättrad vattenkvalitet för kommersiella applikationer

P RANGE AQUAKLEAR är utformad för att förbättra vattenkvaliteten i både kommersiella simbassänger och kyltorn.

Simbassänger kan drabbas av höga halter kloraminer och klorlukt. Att backspola filtren innebär att pengar spenderas på avloppsvatten och vattenavgifter samt till extra uppvärmning av vatten. Flockuleringsmaterial förbättrar filtreringen och minskar backspolning, vilket leder till lägre förbrukning av energi, vatten och avloppsvatten samt minskar även kloraminnivåer och tillhörande lukt.

Jordbruket använder oftast stora mängder vatten och speciellt vid ångbildning uppstår stora problem med kalkavlagringar. När vattenflödet är relativt lågt och näringsrikt behövs skydd mot uppbyggnad av alger och bakterier och i många fall behövs en kemikaliefri behandling av vattnet utifrån miljöaspekter i dagens samhälle.
Vattendammar har stora överväxtproblem som kan reduceras rejält med HydroFLOW.
Vattenförsörjning till boskap och höns är viktig för att minska sjukdomar och HydroFLOW hjälper till att hålla rören rena.
HydroFlow AQUAKLEAR system kan installeras för växthus så att det går att recirkulera bevattningsvatten utan riskfyllda bakteriekontaminationer. Slutna system i fiskodlingar genererar mycket föroreningar som enkelt kan reduceras utan kemikalier.

I kyltorn minskar flockningsmaterial på liknande sätt som mängden påfyllt vatten minskar, något som förbättrar vattenkvaliteten. Att förhindra och avlägsna kalk på värmeväxlare och själva tornet minskar underhållskostnaderna och förbättrar deras totala effektivitet.
P RANGE AQUAKLEAR är utformad för att minska bakterienivåerna, förbättra filtreringen för en minskning av underhållsarbete och tillhörande kostnader och reducera backspolning. Den är lämplig för kommersiella pooler och kyltorn. Standard P RANGE-enheter finns i olika storlekar för att passa rör av alla material upp till 200 mm i diameter.

Biofouling kontrol

Förbättrad filtrering

Standardstorlekar upp till 200 mm ytterdiameter