Hydroflow S-Range

S RANGE är utformad specifikt för att hantera kalk i ångpannor med högt tryck.

S RANGE möjliggör användning av obehandlat vatten till ångpannan - direkt från vattennätet eller borrhålet.

Att förhindra ny kalkbeläggning på pannrör och gradvis rensa bort befintlig kalkbeläggning kan leda till stora besparingar tack vare minskade underhållskostnader och förbättrad effektivitet. S RANGE är utformad för att hantera effekterna av nya och existerande kalkavlägringar och är lämplig för ångpannor med högt tryck. Standardenheter finns för rör upp till 120 mm i diameter.

Ny kalkbeläggning

Befintlig kalkbeläggning

Standardstorlekar upp till 120 mm ytterdiameter