POOLER OCH DAMMAR

Reducerad backspolning och förbättrad filtrering

Reducerad backspolning och förbättrad filtrering

Att säkerställa att vattenkvaliteten är på den högsta nivån är en pågående kamp för operatörer av pooler av alla storlekar, från olympiska pooler och vattenparker till hemmaspan. I alla pooler är de två huvudutmaningarna att upprätthålla effektiv filtrering av vattnet och att hålla bakterietalet lågt utan att tillsätta för mycket klor.

HydroFLOW använder icke-kemisk flockning för att hjälpa befintliga filter fungera mer effektivt. Vattnet blir klarare och själva filtret blir lättare att rengöra. Det innebär att mängden vatten som slösas bort vid backspolning - och energin och kemikalier som används för att värma och behandla det - dramatiskt kan reduceras. Minskningar av hela mängden backspolning uppgår vanligtvis till 66 %, och besparingarna på vatten, avlopp och kemiska avgifter kan vara enorma. När kloraminnivåerna sänks, minskas dessutom ”swimmingpoollukt” och ögonirritation.

Poolen nedan är en 500 kubikmeter utomhuspool. Före behandling med HydroFLOW använde de 34,3 kg klor/dag och 4,3 kg syra. De backspolade i genomsnitt 1,5 gånger per vecka, vilket motsvarar 18 kubikmeter vatten per vecka.

Poolen behandlades med HydroFLOW under en försöksperiod på 6 veckor. Under denna tid reducerades klormängden med cirka 47 % och syran reducerades med cirka 70 %. Återvättningsfrekvensen reducerades till i genomsnitt 0,5 gånger per vecka, vilket motsvarar en minskning med 66 % i tvättvattenmängd. Minskningen av vattenvolymen för backspolning och kemisk användning hade en knock-on effekt på poolen genom att den blev enklare och bekvämare att underhålla.