VARMVATTENSYSTEM FÖR BOSTÄDER

Reducering och borttagning av kalk

Borttagning av icke-karbonatbeläggning

HydroFLOW kan hjälpa till med att ta bort hård kalk, samt att förhindra ytterligare ansamling av kalk.

Varmvatten för uppvärmning av bostäder - antingen enskilda bostäder eller som en del av ett komplex - kan produceras på flera sätt såsom kombinationspannor, varmvattencylindrar som värms upp av pannor eller elvärmare, eller genom nya alternativ som solpaneler eller värmepumpar. Alla dessa drabbas av ansamling av kalk på värmeytorna, särskilt i områden med hårt vatten.

Kalkuppsamling blockerar värmeöverföring över värmeytan, vilket gör systemet betydligt mindre effektivt (20 % för cirka 1,5 mm kalk). Kalk kan också leda till att pannor och värmare förstörs, vilket kan medföra dyra arbetskrafts- och ersättningskostnader för husägare eller företag som underhåller sådana system.

Bilden nedan visar ett komplex av fritidshus där HydroFLOW har tagit bort stora mängder befintlig kalk på deras bostaduppsvärmningsystem. Elpatroner och värmemotstånd monterade i varmvattencylindrar kan snabbt ackumulera kalk på sina värmeelement, särskilt i stora bostadsområden där vatten värms upp och kyls hela dagen. Före provinstallationen av HydroFLOW samlade fyra varmvattenberedare i ett komplex av fritidshus cirka 200 kg hård kalkbeläggning varje år. Beläggningens tjocklek var sådan att värmeelementen regelbundet skadades och slutade fungera - underhållsföretaget bytte ut cirka fem uppvärmningssystem varje år. 4 månader efter installationen hade HydroFLOW minskat mängden beläggning med mer än 95 % och eventuell återstående beläggning var i pulverform och lätt att torka bort. Företaget som ansvarar för att underhålla värmeelementen uppskattade en årlig besparing på 50 % på underhållskostnaderna och en minskning på cirka 1 750 euro per år* på att färre uppvärmningssystem behövde bytas ut.